LT   |   EN   |   RU  
   
 

Skolų prevencija: klientų mokumo analizė ir vertinimas, sutarčių rengimas bei peržiūra, beviltiškų skolų nurašymas.

Skolų administravimas: klientų sąskaitų apmokėjimų valdymas, informacijos suteikimas apie einamąsias sąskaitas, pradelstus įsiskolinimus.

Ikiteisminis skolų išieškojimas: skolininkų paieška, derybos su skolininkais, mediacija, vizitacijos, ikiteisminių pranešimų siuntimas, dokumentų rengimas bei tvirtinimas.

Teisminis skolų išieškojimas: teisminių dokumentų rengimas, atstovavimas bylose, derybos dėl palankių taikos sutarčių sąlygų.

Skolų paketų pirkimas. Kitos teisinės paslaugos.


 
  © 2018. In Totum. Visos teisės saugomos Sprendimas: 360° Dizainas